IQ Plus Translation ศูนย์การแปลนานาชาติ ไอคิว พลัส เซ็นเตอร์

รับแปลเอกสารพร้อมรับรองทุกภาษาทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารสถานทูต

บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารที่สถานทูตประเทศต่างๆ

บริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง โดยนักแปลผู้ได้รับอนุญาตจากสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย

(Embassy Certified Translator) และ บริการนำไปรับรองเอกสารที่สถานทูตประเทศต่างๆที่ประจำอยู่ ณ ประเทศไทย โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์สูง ส่งงานตรงเวลา โดยให้บริการดูแลเสร็จสรรพทุกขั้นตอน รับประกันผลงาน สะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องยุ่งยากไปดำเนินการด้วยตนเอง ท่านเพียงจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นให้เราเท่านั้นแล้วรอรับเอกสารจากที่บ้าน

 

เอกสารที่ออกให้จากต่างประเทศ ต้องการนำมาใช้ในประเทศไทย

เอกสารนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นๆในประเทศไทยก่อน หรือ รับรองเอกสารจากกงสุลไทยในประเทศที่ออกเอกสารนั้น จึงจะสามารถนำมา แปลเอกสารเป็นภาษาไทย และนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ เอกสารที่ผ่านการ รับรองนิติกรณ์ (Legalization) จากกรมการกงสุลแล้ว ถือเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน และทำธุรกรรมต่างๆ ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอได้

(Tip: เอกสารที่มีการรับรองมักจะมีอายุใช้งานประมาณ 3-6 เดือน หรือตามแต่หน่วยงานนั้นๆกำหนด)

 

เอกสารที่ออกให้จากประเทศไทย ต้องการนำไปใช้ที่ต่างประเทศ

เอกสารที่ออกโดยราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองโสด ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฯลฯ นำเอกสารที่ต้องการใช้ ทำการแปล พร้อมมีลายเซ็นกำกับคำแปลถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนำไปรับรองนิติกรณ์ (Legalization) ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศในไทย เมื่อได้รับการรับรองจากกระทรวงฯแล้วจึงจะสามารถนำเอกสารนั้นๆไปใช้ในต่างประเทศได้ เว้นแต่ในบางประเทศที่จะต้องนำเอกสารไปรับรองเพิ่มเติมที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้ได้ตามกฎหมาย

 

 เปรียบเทียบ-4ขั้นตอนการรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ-กับ 4ขั้นตอนการรับรองเอกสารภาษาไทย

 

รายชื่อสถานทูตบางส่วนที่ให้บริการเดินเรื่องรับรองเอกสารโดยศูนย์การแปลนานาชาติไอคิวพลัสเซ็นเตอร์

สถานทูตประเทศโซนยุโรป    
     
สถานทูตอังกฤษ สถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวีเดน
สถานทูตเนเธอร์แลนด์ สถานทูตเยอรมัน สถานทูตออสเตรเลีย
สถานทูตออสเตรีย สถานทูตโปรตุเกส สถานทูตฟินแลนด์
สถานทูตเดนมาร์ก สถานทูตเบลเยี่ยม สถานทูตนอร์เวย์
สถานทูตสโลเวเนีย สถานทูตกรีซ สถานทูตสาธารณรัฐเช็ก
สถานทูตโปแลนด์ สถานทูตรัสเซีย สถานทูตโรมาเนีย
สถานทูตลักเซมเบิร์ก สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ สถานทูตสเปน
สถานทูตยูเครน สถานทูตเม็กซิโก  
     
สถานทูตประเทศโซนอเมริกา    
     
สถานทูตอเมริกา สถานทูตแคนาดา สถานทูตบราซิล
สถานทูตเอกวาดอร์ สถานทูตปานามา สถานทูตโคลอมเบีย
สถานทูตอาร์เจนตินา    
     
สถานทูตประเทศโซนเอเชีย    
     
สถานทูตจีน สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถานทูตญี่ปุ่น
สถานทูตอินโดนีเซีย สถานทูตพม่า สถานทูตเวียดนาม
สถานทูตไต้หวัน สถานทูตเกาหลี สถานทูตมาเลเซีย
สถานทูตสิงคโปร์ สถานทูตลาว สถานทูตอินเดีย
สถานทูตกาตาร์ สถานทูตอียิปต์ สถานทูตซาอุดิอาระเบีย
สถานทูตอิสราเอล สถานทูตฟิลิปปินส์ สถานทูตตุรกี
สถานทูตบาร์เรน สถานทูตศรีลังกา สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สถานทูตโอมาน สถานทูตบังกลาเทศ สถานทูตคูเวต
     
สถานทูตประเทศโซนแอฟริกา    
     
สถานทูตแอฟริกาใต้ สถานทูตไนจีเรีย สถานทูตคูเวต

 

 

บริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง-สถานทูตในประเทศไทย 

 

ตัวอย่างรับรองเอกสารสถานทูต

 รับรองเอกสารสถานทูต

 


08 มกราคม 2567

ผู้ชม 1420 ครั้ง

Engine by shopup.com